Bactivate 4 x 10 ml


Indhold pr. enhed: Frysetørret vækstmedie + 10 ml 0,9% NaCl til opløsning
Pakningsstørrelse: 4 stk
Pakning: Æske
bActivate er et sterilt vækstmedie, der bruges som diagnostisk hjælpemiddel til reaktivering af dormante (sovende) bakterier i endometriet og dermed påvisning af en sovende livmoderinfektion hos hoppen. 
Sovende infektioner har en betydelig negativ effekt på fertiliteten og er årsag til nedsat frugtbarhed hos hopper.
Med bActivate kan dyrlægen effektivt diagnosticere den kronisk inficerede hoppe.

I forbindelse med inseminering, bedækning og foling kontamineres livmoderen med bakterier gennem livmoderhalsen. Bakterierne elimineres hurtigt fra livmoderen hos unge hopper, mens det ikke er tilfældet hos ældre hopper med nedsat evne til at tømme/rense livmoderen. Behandles hopperne ikke kan en kronisk infektion etableres. 
Den hyppigst isolerede bakterie er Streptococcus ​equi​ subspecies zooepidemicus​. Hos kronisk inficerede hopper er bakterierne lejret nede i slimhinden, hvor de reducerer deres metaboliske aktivitet og indtræder i et sovende stadie. Dette besværliggør diagnostiske og behandlingsmæssige tiltag, da disse typisk er afhængige af bakterier i aktiv vækst. 

Ved brug af bActivate er det vigtigt at følge en nøje planlagt procedure, der tager hensyn til hoppens brunstcyklus. 
Udtagning af prøver fra livmoderen, aktivering og behandling af endometritis bør udføres, mens hoppen er i brunst.
Aktiveres hoppen tidligt i brunstperioden, kan så meget af behandlingen som muligt udføres, mens hoppen er i brunst, hvilket er ideelt for at opnå de bedste resultater med bActivate.

Det første skridt er, at dyrlægen udtager en præ-aktiveringsprøve fra hoppens livmoder for at sikre den højeste diagnostiske nøjagtighed.
Når prøven er taget, deponerer dyrlægen bActivate i livmoderen med en inseminationspipette.
48 timer efter bActivate er deponeret, tages der en post-aktiveringsprøve fra livmoderen.
Afhængig af resultaterne af de præ- og post-aktiveringsprøver, påbegyndes antibiotikabehandling efter dyrlægens anbefaling.

bActivate anvendes til hopper, der mistænkes for at have latent endometritis. 
Disse hopper har ofte en historik om endometritis, akkumulering af væske i livmoderen og nedsat frugtbarhed, trods gentagne forsøg på ifoling med fertile hingste.

Kontakt dyrlægen, hvis du har mistanke om, at din hoppe har en sovende infektion i livmoderen. 


Indhold:
Sterilt bakterielt vækstmedie, frysetørret 
10 ml 0,9 % NaCl til opløsning

Pakningsstørrelse: 4 stk

Opbevares ved +5°C i original emballage.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Procedure:
1. Udtag en præ-aktiveringsprøve fra livmoderen (skylleprøve anbefales).
2. Tilsæt de 10 ml 0,9% NaCl til det frysetørrede vækstmedie og ryst hætteglas til en homogen opløsning. Deponer bActivate (10 ml) i livmoderen med en inseminationspipette, som ved behandling med antibiotika/insemination.
3. Udtag en post-aktiveringsprøve fra livmoderen 48 timer efter deponering af bActivate.
4. Afhængig af dyrkningssvar før og efter aktivering påbegyndes antibiotikabehandling. 

Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til proVET.

Alternative produkter

 sammenlign