Bactivate 4 x 10 ml


Indhold pr. enhed: Frysetørret vækstmedie + 10 ml 0,9% NaCl til opløsning
Pakningsstørrelse: 4 stk
Pakning: Æske
bActivate er et diagnostisk hjælpemiddel til påvisning af latent endometritis hos heste. 

bActivate er et sterilt vækstmedie, der er i stand til at re-aktivere dormante bakterier (Streptococcus equi ssp zooepidemicus) i endometriet på hoppen, hvilket muliggør efterfølgende diagnostik og behandling med etablerede metoder. 

bActivate anvendes til problemhopper med mistanke om latent/kronisk endometritis. Dette vil oftest være hopper med forhistorie om endometritis, akkumulering af væske i livmoderen og nedsat frugtbarhed, trods gentagne forsøg på ifoling med fertile hingste.

Vejledning:

Udtagning af prøver fra livmoderen, aktivering og behandling af endometritis bør udføres, mens hoppen er i brunst. Om muligt aktiveres hoppen tidligt i brunstperioden (moderat ødem i uterus, største follikel 25 mm), hvilket gør, at så meget af behandlingen som muligt kan udføres, mens hoppen er i brunst.

Procedure:

  1. Udtag en præ-aktiveringsprøve fra livmoderen (skylleprøve anbefales).

  2. Tilsæt de 10 ml 0,9% NaCl til det frysetørrede vækstmedie og ryst hætteglas til en homogen opløsning. Deponer bActivate (10 ml) i livmoderen med en inseminationspipette, som ved behandling med antibiotika/insemination.

  3. Udtag en post-aktiveringsprøve fra livmoderen 48 timer efter deponering af bActivate.

  4. Afhængig af dyrkningssvar før og efter aktivering påbegyndes antibiotikabehandling. 

Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til proVET.

Alternative produkter

 sammenlign