bActivate 1 x 10 ml


Indhold pr. enhed: Frysetørret vækstmedie + 10 ml 0,9% NaCl til opløsning
Pakningsstørrelse: 1 stk
Pakning: Æske
bActivate er et sterilt vækstmedium designet til at reaktivere sovende bakterier i hoppens endometrium, hvilket gør det muligt at påvise en latent (sovende) livmoderinfektion. 

Op til 15 % af alle hopper har udfordringer med manglende drægtighed. Studier peger på, at sovende bakterieinfektioner i livmoderen er en af de primære årsager.
De sovende bakterier ligger dybt inde i livmoderslimhinden i en inaktiv tilstand, hvilket gør dem vanskelige at detektere med traditionelle metoder. 
En konventionel antibiotikabehandling er heller ikke ideel, da effekten oftest er afhængig af aktive bakterier i vækst. 
For at kunne håndtere dette effektivt er det nødvendigt at genaktivere disse bakterier, hvilket dyrlægen kan gøre med bActivate.

Ved anvendelse af bActivate er det essentielt at følge en omhyggeligt planlagt procedure, der tager hensyn til hoppenes brunstcyklus. Prøveudtagning fra livmoderen, aktivering og behandling af livmoderinfektionen bør gennemføres i hoppens brunst. 
Hvis hoppen aktiveres tidligt i brunstcyklussen kan størstedelen af behandlingen udføres, mens hoppen stadig er i brunst, hvilket er optimalt for at opnå bedst muligt resultat med bActivate.

For at sikre den mest præcise diagnose er det vigtigt, at dyrlægen udtager en skylleprøve fra hoppens livmoder, en såkaldt præ-aktiveringsprøve, inden opstarten med bActivate.
Herefter indfører dyrlægen bActivate i livmoderen ved hjælp af en insemineringspipette. Når dyrlægen indfører bActivate i livmoderen, aktiveres de sovende bakterier, hvilket gør dem tilgængelige for yderligere diagnostik.
48 timer efter indføring af bActivate udtager dyrlægen en ny skylleprøve, post-aktiveringsprøven. Afhængig af resultaterne fra de to prøver kan en passende antibiotikabehandling opstartes.

En kronisk sovende bakterieinfektion i livmoderen resulterer i manglende drægtighed og kan også øge risikoen for tidlig fosterdød og abort hos hoppen. 
Disse hopper omtales ofte som problemhopper, og kan trods ihærdig indsats fra dyrlægen og avleren risikere at blive taget ud af avlen, hvis tilstanden ikke identificeres.

Ved hjælp af bActivate kan dyrlæger identificere og diagnosticere hopper med kroniske sovende bakterieinfektioner i hoppens livmoder og effektivt imødekomme den manglende drægtighed med korrekt behandling.


 

Indhold:
Sterilt bakterielt vækstmedie, frysetørret 
10 ml 0,9 % NaCl til opløsning

Pakningsstørrelse: 1 stk

Opbevares ved +5°C i original emballage.
Opbevares utilgængeligt for børn.Procedure:
1. Udtag en præ-aktiveringsprøve fra livmoderen (skylleprøve anbefales).
2. Tilsæt de 10 ml 0,9% NaCl til det frysetørrede vækstmedie og ryst hætteglas til en homogen opløsning. Deponer bActivate (10 ml) i livmoderen med en inseminationspipette, som ved behandling med antibiotika/insemination.
3. Udtag en post-aktiveringsprøve fra livmoderen 48 timer efter deponering af bActivate.
4. Afhængig af dyrkningssvar før og efter aktivering påbegyndes antibiotikabehandling. 

Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til proVET.Alternative produkter

 sammenlign