Bioterapeutisk Veterinærindeks (Bog)
Bioterapeutisk Veterinærindeks er en 316 siders detaljeret fortegnelse over bioregulatorisk behandling af 350 forskellige veterinære indikationer. 
Hver indikation er med terapeutiske noter og eventuelle diffentialdiagnoser for en bedre og hurtigere behandlingsstrategi.