Fluodrop 10 x 0,4 ml


Indhold pr. enhed: 0,4 ml
Pakningsstørrelse: 10 stk
Pakning: Æske
Fluodrop 0,5% øjendråber er en brugsklar opløsning indeholdende Fluorescein til farvning af øjet på alle dyr. 
Fluorescein er et farvestof uden farmakologiske egenskaber, der skifter farve afhængigt af pH. 
Det gulgrønne farvestof binder sig til hydrofile væv, herunder corneal stroma, men ikke til hydrofobe væv, som intakt epithel og corneas inderste basalmembran. 

Fluodrop 0,5% øjendråber er et praktisk og let alternativ til de traditionelle strimler, som tidligere er blevet brugt til farvning af øjne på dyr. Pipetterne er lavet til engangsbrug, så der undgås kontaminering af øjet. 
Farvning med Fluodrop 0,5% øjendråber er smertefrit, og dyret kan oftest dryppes i øjet uden at få noget beroligende forinden. 

Dyrlægen anvender Fluodrop 0,5% øjendråber til visuel erkendelse af corneasår og -skader. En dråber dryppes på cornea og bagefter fremprovokeres et blink. Efterfølgende lyses ind på øjet, og resultatet ses på cornea. 

Fluodrop 0,5% øjendråber kan også bruges til inspektion af fri passage gennem tårekanalen, også kaldet Jones test. Dyrlægen drypper adskillige dråber Fluodrop 0,5% øjendrånber i øjet. Den gulgrønne FLuorescein-farve vil herfter passere gennem tårekanalen og vil normalt være synlig i næseboret inden for 5-15 min. 

Ønsker dyrlægen at undersøge kvaliteten af dyrets tårefilm (TFBUT), dryppes en dråbe Fluodrop 0,5% øjendråber på cornea, og dernæst fremprovokeres 1-2 blink, så farven bliver jævnt fordelt over cornea. Efterfølgende holdes øjenlåget åbent,  der lyses ind i øjet, og sekunderne tælles, til tårefilmen brydes. 

Endelig kan Fluodrop 0,5% øjendråber anvendes til at undersøge for lækage af øjenkammervæske ved perforering af cornea, den såkaldte Seidel test. Dyrlægen drypper rigeligt med Fluodrop 0,5% øjendråber i det pågældende øje, hvorefter blink fremprovokeres, så hele cornea dækkes af en tynd farvefilm. 
Fluoresceinen vil farve blottet stroma, og en lækkende kammervæske vil fortynde den tynde gulgrønne film på overfladen.

Ved den mindste mistanke om øjenproblemer skal dyrlægen straks kontaktes, da øjenlidelser kan udvikle sig hurtigt med alvorlige konsekvenser til følge. 


Indhold (pr. pipette):
Fluorescein (som natrium salt)                 1,5 mg
Hjælpestoffer qsp                                        til 0,4 ml

Pakningsstørrelse: 10 x 0,4 ml


 Opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. 
Opbevar ikke åbne pipetter.
Anbrudte pipetter skal kasseres - kun til engangsbrug. 

1-2 dråber fluorescein dryppes i det pågældende øje.
For yderligere information om den korrekte brug af Fluodrop til ovennævnte indikationer, se vores Fluodrop manual til brug i konsultationen.