Electropidolate Max 50 stk.


Diætetisk tilskudsfoder til malkekøer.
Bolus til mindskelse af risikoen for mælkefeber og subklinisk hypocalcæmi ved kælvning
Electropidolate MAX er et plantebaseret calciumtilskud i bolusform, som gives forebyggende ved begyndende tegn på kælving hos mælkekøer.
Der indgives 2 boli Electropidolate MAX, som ét engangstilskud. 
Med den anbefalede dosis sikres koen en stabil calciumtilførsel over 40 timer, hvilket reducerer risikoen for mælkefeber og subklinisk hypocalcæmi. Dette bidrager til en god start på laktationen med en deraf følgende positiv indvirkning på mælkeproduktionen. 
Man kan med fordel anvende en dobbelt-indgiver til Electropidolate MAX, som gør det let og hurtigt at administrere de 2 boli samtidigt. Det sparer tid og stresser koen mindre, idet den kun skal håndteres én gang. 

Electropidolate MAX bygger på calciumpidolat, et opløseligt salt, der optages meget hurtigt fra tarmen. Bærestoffet pidolat stammer fra sukkerroer og er en aktiv transportør af kationer. Pidolat sikrer en høj biotilgængelighed af calcium og faciliterer absorption fra tarmen.
Pidolat har tillige indvirkning på den endogene calciummobilisering og understøtter derved organismens regulering af calciumniveauet omkring kælvning. Yderligere er der med pidolat observeret en positiv effekt op fosforstofskiftet, hvilket bidrager til at understøtte malkekoen på et kritisk tidspunkt.

Electropidolate MAX bolussen er skånsom mod vommen, og udgør ingen risiko for vomirritation ved brug. Den elektrolytiske bolusteknologi muliggør 40 timers kontrolleret frigivelse af calciumpidolat og øvrige bestanddele, og virker uafhængigt af vommens pH. 

Normalt vil koen kunne mobilisere calcium fra knoglerne, men omkring kælvningstidspunktet er denne process for langsommelig til at kunne opretholde det rette calciumniveau i blodet.
Dette skyldes et pludseligt stigende calciumbehov grundet mælkeproduktionen, og behovet for calcium til råmælkproduktion er herudover større end til produktion af normal mælk. 
Med Electropidolate MAX er det muligt at forebygge calciummangel og sikre, at malkekoen får en god start på laktationsperioden. Electropidolate MAX anvendes på stående mælkekøer med funktionel vom. 
Electropidolate MAX kan med fordel benyttes som supplement til behandling af klinisk mælkefeber ca. 4 timer efter Ca-infusion. 

Sammensætning:
Calciumpidolat (34%), calciumkarbonat, magnesiumpidolat, calciumhydroxid, rapsolie, magnesiumsalt af stearin- og palmitinsyre.

Analytiske bestanddele: 
Calcium 112,7%, natrium 0,2%, magnesium 0,7%, fosfor <0,1%, aske uopløselig i saltsyre 2,2%.

Voksne køer >400 kg:
Giv 2 boli pr. dyr ved første tegn på kælvning.

Kan benyttes som supplement til behandling af klinisk mælkefeber ca. 4 timer efter Ca-infusion. 
OBS! Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug.

Anvendes kun til køer med funktionel vorm.
Undgå at beskadige bolus, da dette kan påvirke opløsningstiden i vommen. 
Må IKKE gives til en liggende ko. 

Anvend indgiver der passer til bolusen.