Beskrivelse

Diætetisk tilskudsfoder til understøttelse af en normal leverfunktion.
Tilfører energi i form af glykogen, samt organisk bundne vitaminer og aminosyrer med høj biotilgængelighed.
Dosering: Malkekøer: op til 500 ml.