Generelle oplysninger

CVR: 32441238
proVET Nordic ApS
Industrivej 5
6640 Lunderskov

Tlf. 53 28 29 29

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter, som sælges af proVET Nordic ApS (”proVET”) til enhver kunde (”Køber”). proVET sælger kun til virksomheder med gyldigt CVR nummer.

Bestilling

En ordre er først accepteret, når Køber modtager proVET’s skriftlige elektroniske ordrebekræftelse.

Priser

Alle priser angives ex. moms.
proVET forbeholder sig ret til uden varsel at regulere priser for ikke leverede varer i tilfælde af prisforhøjelser fra leverandører, valutakursændringer eller andre stigninger i omkostninger.

Levering og risiko overgang

proVET tilbyder levering CIP til Købers adresse i Danmark. Dog betaler Køber fragt, såfremt der bestilles varer for mindre end den fragtfri grænse, p.t. kr. 1000,- ex moms ved levering til danske adresse. Ved levering til udlandet fremgår fragt af indkøbskurven.
CIP fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010.

Betaling

Faktura sendt pr. e-mail er gebyrfri. Ønskes faktura sendt pr. alm. post, opkræves gebyr på kr. 25,- pr. 25. september 2016

Ejendomsforbehold

proVET har den fulde ejendomsret over leverede varer, indtil fuld betaling har fundet sted.

Returnering af produkter

Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med proVET.
Fortrydelsesretten mistes, hvis forseglingen brydes på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Returneres en vare efter forudgående aftale, vil proVET hurtigst muligt inspicere returforsendelsen og kontakte Køber vedr. evt. kreditering.

Reklamationsret

Køber har pligt til ved modtagelse at kontrollere, at forsendelsen er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved en leveret vare, skal dette meddeles proVET

straks og indenfor 3 dage. Reklamationer skal fremsendes skriftligt til proVET, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, som burde være konstateret i forbindelse med ovenstående modtagekontrol.

Returadresse:

proVET Nordic ApS
Industrivej 5
6640 Lunderskov

Vedlæg venligst kopi af følgeseddel eller faktura med anførsel af retur årsag.

Produktansvar

Et evt. produktansvar, som omfattes af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil.

Såfremt der rejses krav om produktansvar, og dette ikke er omfattet af Lov om produktansvar, vil proVETs ansvar være begrænset til varens værdi.

Køber er forpligtet til at anvende proVETs produkter i henhold til brugsanvisningen og anden information, som er overgivet til Køber. Er der tvivl om produkters anvendelse, skal Køber rette

henvendelse til proVET inden produktets anvendelse, således at tvivlspørgsmål kan afklares inden anvendelse.

proVET er ikke ansvarlig overfor Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som udspringer af en med proVET indgået købsaftale.

Force Majeure

proVET er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist

skyldes omstændigheder, som ligger uden for proVETs rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på

transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier,

usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. Samtlige Købers beføjelser

suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod proVET.

Persondatapolitik

I forbindelse med kundeoprettelse har vi brug for følgende oplysninger:

  • CVR
  • Navn
  • Praksis
  • Fakturaadresse
  • evt. anden leveringsadresse
  • tlf.nr.
  • faktura e-mailadresse

Vi foretager registreringen af kunde oplysninger med det formål at kunne levere varen til Køber.

Personoplysningerne registreres hos proVET Nordic ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.provet.dk er Adm. Direktør Anita Vikær Lund.

Køber oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos proVET Nordic ApS har Køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om virksomheden. Disse

rettigheder har man efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: mail@provet.dk.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 25. september 2016